Department of Filipino

Department of Filipino

Description

Career Opportunities

Contact Information

Description

Career Opportunities

Contact Information

Research Journal

Recognition

Updates

Research Journal

Ang Hasaan ay isang taunang interdisiplinaryong refereed journal sa Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas sa pangangasiwa ng Departamento ng Filipino. Tampok dito ang mga artikulong nakatuon sa Filipino bilang larang ng kaalaman mula sa mga mananaliksik at iskolar sa bansa.

Hasaan is an annual interdisciplinary, refereed journal in Filipino of the University of Santo Tomas – Department of Filipino. It contains articles about Filipino as a discipline from the country’s researchers and scholars.

Recognition

Updates

Administrators and Faculty Members

Administrators and Faculty Members

Assoc. Prof. Wennielyn Fajilan, PhD

Chair – Sentro sa Salin at Araling Salin

Inst. Leidy May G. Alnajes, MA

Master sa Sining sa Araling Filipino-Wika, Kultura, Midya

Prof. Roberto D. Ampil, PhD

Doctor of Philosophy in Filipino

Inst. Mark Anthony S. Angeles, MA

Master of Arts in Filipino – Malikhaing Pagsulat

Assoc. Prof. Amur M. Asuncion, EdD

Doctor of Education, major in Educational Management

Inst. Roland L. Bautista, LPT, MA

Master sa Sining sa Araling Filipino-Wika, Kultura, Midya

Inst. Gina P. Canlas, MA

Master of Arts in Teaching Filipino

Inst. Jamil Q. Carvajal, MA

Master of Arts in Filipino

Assoc. Prof. Amalia M. Castro, PhD

Doctor of Philosophy, major in Filipino

Asst. Prof. Catherine C. Cocabo, MA

Master of Arts in Education, major in Filipino

Assoc. Prof. Myra P. de Leon, EdD

Doctor of Education, major in Educational Management and Planning

Inst. Mark Anthony J. Etcobañez, LPT, MA

Master of Arts in Education, major in Filipino

Assoc. Prof. Wennielyn Fajilan, PhD

Doctor of Philosophy, major in Filipino

Inst. Charlotte A. Malinao, MA

Master of Arts in Education, major in Educational Management

Asst. Prof. Elenita C. Mendoza, MA

Master of Arts in Teaching Filipino

Ms. Angelica F. Morales, LPT, M.Ed

Master of Education, major in Special Education

Asst. Prof. Alvin Ringgo C. Reyes, MA

Master sa Sining sa Araling Filipino-Wika, Kultura, Midya

Prof. Zendel Rosario M. Taruc, LPT, PhD

Doctor of Philosophy, major in Filipino Studies

Inst. John Dale V. Trogo, LPT, MA

Master of Arts in Filipino

Asst. Prof. Ma. Lanie V. Vergara, MAT

Master of Arts in Teaching Filipino

Asst. Prof. Josephine H. Villegas, MA

Master of Arts in Education, major in Filipino

Inst. Marvin M. Zapico, LPT, MA

Master of Arts in Filipino