FAJILAN, Wennielyn F.

FAJILAN, Wennielyn F.

Academic Qualifications

Research Highlights

Research Interests

Academic Qualifications

Degrees

 • Doctor of Philosophy in Filipino, University of the Philippines – Diliman – Quezon City, Philippines, 2018
 • Master of Arts in Araling Filipino (Cum Laude), University of the Philippines – Diliman – Quezon City, Philippines, 2010
 • Bachelor of Arts in Araling Filipino (Cum Laude), University of the Philippines – Diliman – Quezon City, Philippines, 2004

Research Highlights

 • Founding Editor-in-Chief, Hasaan Journal, The Official Refereed Journal of the University of Santo Tomas in Filipino
 • Advocates for the professionalization of translation practice in the Philippines
 • Promotes intercultural and interdisciplinary approaches in training and research for language studies, popular culture, and children’s studies

Research Interests

 • Translation Studies
 • Children’s Studies 
 • Local Studies 
 • Intercultural Studies
 • Sociolinguistics

Courses Handled

Major Recognitions

Professional Activities

Courses Handled

  

Major Recognitions

 • 2019 Gawad Julian Cruz Balmaseda Awardee
 • 2018 Lingguwistikong Etnograpiya ng Filipinas
 • Fellow for Literature, KRITIKA 2013: National Workshop on Art and Cultural Criticism 
 • Fellow, 2007 DLSU Sangandiwa Graduate Studies Workshop

Professional Activities

 • Chair, UST Sentro sa Salin at Araling Salin 
 • Consultant, Communication, Humanities, and Social Sciences, Polytechnic University of the Philippines, Research Management Office
 • Reviewer, Agos Journal,  University of the Philippines Sentro ng Wikang Filipino 
 • Speaker and Trainer for Translation and Cultural Studies, Komisyon sa Wikang Filipino
 • Panelist, “Ang Pinaka” GMA News TV

Selected Publications

Selected Publications

 • Translation into Filipino of  the “World Health Organization E-QualityRights Training Website”, October 2019
 • “Pananalig sa Bata Ang Paghahawan ng Landas para sa Pagtataguyod ng Panitikang Pambatang Filipino ng mga Muling Pagsasalaysay at Saling Pambata ni Jose Rizal” Katipunan Journal 2018 3,  52-88
 • “Pagsasatinig ng Pagkabata: Ang Varayti ng Wika sa mga Premyadong Kuwentong Pambata” Humanities Diliman, December-July 2014, 11:2, 90-112 
 • Sanrokan It Kato Ag Ngasing: Mga Anyo ng Pakikipagkapuwa sa Wikang Asi ng Romblon”, Coroza, Michael. Ed.  Ambagan 2013: Mga Salita sa Iba’t Ibang Wika sa Filipinas, Filipinas Institute of Translation, 2015, 69-88
 • “Tungo sa Paghitik ng mga Bunga: Isang Sipat sa Kasaysayan ng Pambansang Wika sa Unibersidad ng Santo Tomas”, Hasaan Journal 2014, VI-XVI
 • “Sawikaan at ang Pagbabanyuhay ng Wikang Filipino: Ilang Tala sa Ugnayan ng Wika at Kulturang Popular sa Kasalukuyan”, Co-author, Rachelle Joy M. Rodriguez. Dalumat E-Journal, 2011 2:2.