ANGELES, Mark Anthony S.

ANGELES, Mark Anthony S.

Mark Anthony Angeles, MA, LPT teaches Filipino, Pamamahayag sa Filipino, and Multimedia Storytelling. He received his master’s degree in Filipino: Creative Writing from the University of the Philippines, Diliman.

In 2013, he became the writer-in-residence of the International Writing Program at the University of Iowa, USA. A multi-awarded poet, fictionist, and essayist, his books include Kuwento ng Dalawang Lungsod (2018), a Filipino translation of Charles Dickens’s A Tale of Two Cities, published by the Komisyon sa Wikang Filipino and the National Commission for Culture and the Arts. The University of the Philippines Press published his book Ang Huling Emotero (2021), a collection of 144 dagli and a critical paper that traces the history of the said traditional form in the country.

He is a council member of UST Sentro sa Salin at Araling Salin, resident fellow of UST Center for Creative Writing and Literary Studies, college correspondent of UST Academia, and adviser of UST Mediartrix.

Updates

Academic Qualifications

Research Highlights

Research Interests

Academic Qualifications

Degrees

 • Master of Arts in Filipino – Malikhaing Pagsulat, University of the Philippines – Diliman – Manila, Philippines, 2020
 • Bachelor in JournalismPolytechnic University of the Philippines – Manila, Philippines, 2001

Research Highlights

 • Paper presenter, “Yawa vs. Yawa: Isang Etimolohikal na Analisis sa Yawa ng Pisting Yawa, Nagmalitung Yawa, at Ginhawa” / Philippine Conference on Indigenous Languages: A Response to the International Decade on Indigenous Languages (2022-2032) / Tebtebba Foundation (25-27 October 2022)
 • Paper presenter, “Idyomonologo bilang Pamantayang Pagkatuto sa Malikhaing Pagsulat sa Panahon ng Pandemya” / 6th Bantula International Conference on Culture-based Education and Research / Philippine Cultural Education Program, National Commission for Culture and the Arts (21-23 October 2022)
 • Panelist, UST National Writers’ Workshop 2022 (13-22 June 2022)
 • Lecturer, “Panitikang Pilipino noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig,” KAGITINGAN: PVAO Historical Webinar Lectures, Philippine Veterans Affairs Office (5 May 2022)
 • Paper presenter, “Tanaga bilang Tugon sa Krisis Pangkalusugan: Ilang Mungkahi sa Panahong Digital at Pandemya,” HIMAYA: Panitikan ng Pagbabanyuhay Conference, NCCA National Committee on Literary Arts (25-26 March 2022)
 • Paper presenter, “Interbensiyon sa Daglî bilang Micro-Memoir sa Panahon ng Pandemya,“ 5th Bantula International Conference on Culture-based Education and Research (14-16 October 2021)
 • Paper presenter, “Parable as Allegory: Intersections in Cirilo Bautista’s ‘The Immortal Emperor’ and ‘The Story of Lady Contrary,” First National Literary Conference on Cirilo F. Bautista, Bienvenido N. Santos Creative Writing Center and the Literature Department of De La Salle University (8 July 2021)

Research Interests

 • Creative writing
 • Curriculum development
 • Linguistic analysis
 • Journalism

Courses Handled

Major Recognitions

Professional Activities

Courses Handled

 • FIL: Panimulang Pagsasalin
 • SEFI71013: Panulaang Filipino
 • ELE PF: Pamamahayag sa Filipino
 • ELE MS: Multimedia Storytelling

Major Recognitions

 • Mananaysay ng Taon 2023, Gawad KWF sa Sanaysay, Komisyon sa Wikang Filipino (25 August 2023)
 • Gawad Likha (2019-2021; 2021-2023), College of Education, University of Santo Tomas (20 May 2023)
 • Ang Huling Emotero, finalist for the Gerardo P. Cabochan Prize for Best Book of Short Fiction in Filipino, 40th National Book Awards’ (NBA) 2023, Manila Critics Circle (MCC) and National Book Development Board (NBDB)
 • Ikalawang Gantimpala, Makata ng Taon (27 April 2022) 
 • Philippines Graphic Nick Joaquin Literary Award Poet of the Year 2019 (20 September 2019)
 • Grand Prize Winner, Salita ng Taon (“Tokhang”), Sawikaan 2018
 • Ikalawang Gantimpala, Tula category, Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, October 2018
 • Unang Gantimpala, Tula Category, Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (2016)
 • Makata ng Taon 2016, Talaang Ginto, Komisyon sa Wikang Filipino
 • Mananaysay ng Taon 2015, Gawad KWF sa Sanaysay, Komisyon sa Wikang Filipino
 • Ikalawang Gantimpala, Mananalaysay ng Taon (2014) (walang nakakuha ng unang gantimpala)
 • Ikalawang Gantimpala, Makata ng Taon (2014) 
 • Nominated “hashtag” at Salita ng Taon (2014)
 • Ikalawang Gantimpala, Tula Category, Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (2013)
 • Mananaysay ng Taon 2013, Gawad KWF sa Sanaysay, Komisyon sa Wikang Filipino
 • Honorable Mention, PBBY-Salanga Prize (2013)
 • 3rd prize, 2nd Annual Lampara Books Children’s Story Writing Contest (2013)
 • 2nd prize, 1st Annual Lampara Books Children’s Story Writing Contest (2012)
 • Ikatlong Gantimpala, Tula Category, Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (2010)
 • Finalist, Tula Category, Maningning Miclat Trilingual Poetry Competition (2007)
 • 1st prize, Haruki Murakami Essay Contest organized by the Japan Foundation (2007)

Professional Activities

 • Council member, UST Sentro sa Salin at Araling Salin
 • Resident Fellow, UST Center for Creative Writing and Literary Studies
 • Adviser, The Mediartrix
 • Correspondent, UST Academia

Selected Publications

Selected Publications

 • “Ilang Repleksiyon sa ‘Utak Mo May COVID’ bilang Sinulti at Ekspresyon sa Social Media,” MALAY Research Journal Tomo XXXIV Blg. 1 (Disyembre 2021)
 • “Mga Talinghaga ng Saranggola sa Panahon ng Pandemya,“ UST HASAAN Journal Tomo VI (2020) (launched 26 August 2021)
 • “Isang Istorikong Pagdalumat sa Fliptop para sa mga Guro ng Kulturang Popular,” PANDIWA: Lathalaan para sa Wika at Kultura, Hulagway ng Filipino, Taon 4, Bilang 2 (Komisyon sa Wikang Filipino, 2016)
 • “SUPREMO, SANDATA, SANDUGUAN: Si Andres Bonifacio bilang Kilometro Zero ng Ating Balik-Tanaw.” Salita Ng Sandata: Bonifacio’s Legacies to the People’s Struggles (Ibon Books, 2013)