UST Filipino Dept. academic staff, students present papers on multi-disciplinary themes at 6th ICAPS

Faculty members and students from the Departmento ng Filipino, College of Education, presented papers on language, education, and culture at the 6th International Conference on Asian and Philippines Studies (ICAPS), held from June 1 to 3, 2023 in Silliman University (SU), Dumaguete City.

Current department chair Assoc. Prof. Zendel Rosario M. Taruc, PhD, and former department chair Prof. Roberto D. Ampil, PhD, lead the delegates from the university who attended the onsite and online sessions.

Taruc presented her paper “Ang Pagsasalin bilang Pedagohiya sa Pagtuturo ng Filipino at
Komunikasiyon sa mga Tiyak na Larang” while Ampil shared his analysis “Ina(aruga/abuso): Mga Imahe at Gampanin ng Ina sa mga Piling Pelikula ni Laurice Guillen.”

The papers presented by other faculty members also encompassed multi and interdisciplinary themes, which included Assoc. Prof. Catherine Cocabo-Yao’s “Inang-Guro sa Panahon ng Pandemya: Mga Isyu at Hamon sa mga Ina sa Paggabay sa mga Anak sa kanilang Online Learning”; Assoc. Prof. Josephine Villegas’s “Ang Antas ng Mathematics Anxiety ng mga Mag-aaral ng Junior High School na may Kaugnayan sa Kanilang Akademikong Pagganap sa Matematika”; and Mr. Mark Anthony J. Etcobañez’s “Pagtitipon ng mga Salitang Ginagamit sa Construction Site: Batayan sa Pagbuo ng Glosaryong Asintada.” Etcobañez together with Ms. Charlotte Malinao discussed, “Mga Hamon at Oportunidad sa Pagtuturo ng Pagsasalin sa Kaso ng UST: Mga Mungkahi sa Pagbuo ng E-Kagamitang Pampagtuturo.”

Filipino major students under the Bachelor of Secondary Education program presented in two groups. Ann Karen Alonzo, Princess Angel Galono, and Hannah Quevedo discussed “Ang Penomenolohiya ng Konektibismo sa mga Gurong Nagtuturo ng Filipino sa Bagong Normal.” Meanwhile, Shane C. Mia, Julius I. Pontillas, and Maria Ysabela C. Sicat presented their findings through their paper, “Pagsusuri sa Kalidad ng mga Piling Modyul sa Filipino para sa Ika-8 Baitang ng Departamento ng Edukasiyon Mula sa Rehiyon ng SOCCSKSARGEN.”

Some 250 onsite and 130 online participants attended the conference, organized by the De La Salle University (DLSU) College of Liberal Arts, Silliman University-Philosophy Department, Danum (Dalubhasaan ng mga Umuusbong na Mag-aaral sa Araling Filipino), DLSU Salita (Sentro sa Pagsasalin, Intelektuwalisasyon at Adbokasiya), and the Andrew Gonzalez Philippine Citation Index.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter