PASCUAL, Chuckberry J.

PASCUAL, Chuckberry J.

Academic Qualifications

Research Highlights

Research Interests

Academic Qualifications

Degrees

 • Doctor of Philosophy in Filipino, University of the Philippines – Diliman, Quezon City, Philippines
 • Master of Arts in Philippine Studies, University of the Philippines – Diliman, Quezon City, Philippines
 • Bachelor of Arts in Creative Writing in Filipino (Cum Laude), University of the Philippines – Diliman, Quezon City, Philippines

Research Highlights

 • “Sapin-saping Salaysay: Ang Pagsasalin sa Where Only the Moon Rages ni Cristina Pantoja Hidalgo
 • “Pagsasalin bilang Pagbabalik-bayan: Ang Pagsasalin sa Ilustrado ni Miguel Syjuco”
 • “Pag-ibig sa Siyudad: Pagbasa sa Iyong Paanan” Hasaan Journal Tomo III 2016
 • “Ang Tagalabas sa Maikling Kuwento” Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Tomo XXI 2015
 • “Ang Nobela Bilang Kritisismo: Pagbasa sa Isang Maikling Imbestigasyon sa Mahabang Pangungulila” Talas Journal issue 1 vol 1 2017 
 • “Kung Bakit Mahalaga ang Pangungulit sa Nobela: Pagbasa sa Tutubi, Tutubi, Huwag Kang Magpapahuli sa Mamang Salbahe.” Bright Sign, Bright Age. edited by J. Neil C. Garcia. Quezon City: University of the Philippines Press.
 • “Cine, Cine Bago Quiere: Ang Homosexualisasyon ng Espasyo ng Sinehan” Katipunan Journal, May 2017

Research Interests

 • Cultural Studies
 • Creative Writing
 • Translation Studies
 • Literary Theory

Courses Handled

Major Recognitions

Professional Activities

Courses Handled

  

Major Recognitions

 • Gawad San Alberto Magno for Best Creative Work: Kumpisal – University of Santo Tomas, Manila, Philippines
 • Gawad Antonio Mercado Abad: Pinakamahusay na Disertasyon sa Antas GradwadoUniversity of the Philippines – Diliman, Quezon City, Philippines, June 2015
 • UP Press Critical Essay Writing Contest, 3rd place, for “Kung Bakit Mahalaga ang Pangungulit sa Nobela: Pagbasa sa Tutubi, Tutubi, Huwag Kang Magpapahuli sa Mamang Salbahe” University of the Philippines-Diliman, Quezon City – Philippines, March 16, 2016
 • Finalist, Gintong Aklat Awards 2016 (Kumpisal: mga kuwento)
 • Finalist, National Book Award for Short Fiction in Filipino 2016 (Kumpisal: Mga Kuwento)
 • Finalist, Madrigal-Gonzales Best First Book Award 2016 (Kumpisal: mga kuwento)

Professional Activities

 • Resident Fellow, University of Santo Tomas Center for Creative Writing and Literary Studies
 • Former Coordinator for the Creative Writing Program, University of Santo Tomas Faculty of Arts and Letters

Selected Publications

Selected Publications

 • Pascual, C.J. (2017). Ang Nawawala. Pasig City: Visprint Inc.
 • Pascual, C.J. (2016). Pagpasok sa Eksena: Ang Sinehan sa Panitikan at Pag-aaral ng  Piling Sinehan sa Recto. Quezon City: UP Press.
 • Pascual, C.J. (2015). Kumpisal: mga kuwento. Manila: UST Publishing House.
 • “Ang Mga Magnanakaw.” Wagi./Sawi. Quezon City: University of the Philippines Press. 2016.
 • “Ang Mga Nawawalang Kalapati.” Ani: The Animal Kingdom/Kahayupan. Manila: Cultural Center of the Philippines. 2016.
 • “Ang Mga Nawawalang Mukha.” Likhaan Journal 10. Quezon City: University of the Philippines Press. 2016.
 • “Ang Nawawalang Singsing.” Elite anthology. Pasig City: Anvil Publishing. 2016.