Fil Dept. academic staff uphold native languages, culture at nat’l, int’l conferences

Academic staff from the Filipino Department of the UST College of Education discussed key issues on native languages and culture at national and international conferences in October and November.


Dr. Roberto Ampil, Dr. Wennielyn Fajilan, Asst. Prof. Elenita Mendoza, Ms. Charlotte Malinao, and Asst. Prof. Ma. Lanie Vergara delivered their research paper “Mga Hamon sa Paglikha ng Panitikang Pambata para sa mga Nanganganib na Wika” at the Pambansang Kongreso sa Nanganganib na Wika held from October 24 to 26. The national congress, held at National Museum of Fine Arts in Manila, was organized by the Komisyon sa Wikang Filipino in conjunction with UNESCO’s International Decade of Indigenous Languages (IDIL) 2022–2032.
Mr. Jamil Carvajal led the students from the Conservatory of Music, which include Donna Baluyut, Michael Fabian, Joshua Angelo Mondares, and Rhojen Sianda in their research presentation “Tinaguang Duyog sa Tribo: Pagsusuri sa Piling Mga Tradisyonal na Musikang Flalok ng B’laan” in the same congress.
The team was joined by Mrs. Jeniffer Sianda, the mother of Rhojen and daughter of a B’laan tribal chieftain, who served as their research participant.
Meanwhile, academic staff Mr. John Dale Trogo presented his paper “Paggalugad sa Trabaho ng Editor: Ang Translation Project Management ng UST-Sentro sa Salin at Araling Salin (SSAS)” at SUMPAY: Ang Unang Kumperensiya sa Wika ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas (PUP) held from November 17 to 18.
Mr. Mark Anthony Angeles presented his research “Idyomonologo bilang Pamantayang Pagkatuto sa Malikhaing Pagsulat sa Panahon ng Pandemya” at the 6th Bantula International Conference on Culture-Based Education and Research held from October 21 to 23.
The annual international conference, conducted virtually this year, is organized by the Philippine Cultural Education Program, the cultural education arm of the National Commission for Culture and the Arts.
Angeles also presented his paper “Yawa vs. Yawa: Isang Etimolohikal na Analisis sa Yawa ng Pisting Yawa, Nagmalitung Yawa, at Ginhawa” at the 1st Philippine Conference on Indigenous Languages held from October 25 to 27.
The international hybrid conference, held at the University of the Philippines Hotel in Quezon City and through Zoom, was organized by Tebtebba Foundation, with Ugnayang Pambansa para sa Katutubong Kaalaman at Talino and 170+ Talaytayan MLE Inc. It was also held in conjunction with IDIL.
Ampil is the former chair of the Departamento ng Filipino. Fajilan is the chief of UST Sentro sa Salin at Araling Salin, where the other academic staff serve as senior representatives. Angeles is a Resident Fellow of the UST Center For Creative Writing and Literary Studies.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter