Geronimo of SHS named 2021 KWF Mananaysay ng Taon

Mr. Jonathan V. Geronimo, PhD, a faculty member of the UST Senior High School – Filipino learning area, was named “Mananaysay ng Taon” by the Komisyon ng Wikang Filipino in an announcement on August 24, 2021.

Alluding to National Artist for Literature Amado V. Hernandez’s poem, Geronimo’s winning essay entitled “Isang Dipang Langit: Ang Wika ng Posibilidad sa Pambansang Pagpapalaya bilang Dalumat sa mga Akdang Piitan” attempted to address the question “Paano nga ba winiwika ang posibilidad para sa tinatanaw na pambansang pagpapalaya?” using the alternative discourse of imprisonment in the country, and through the lenses of its long narrative and the tradition of its imposition.

“Sa diwa ng ‘isang dipang langit’ bilang ikonikong dalumat ng paghihiraya sa posibilidad at hinaharap ng bayan, dadalumatin ang saysay ng wika sa alternatibong panitikan bilang panlipunang praktika at mapagpalayang gahum,” wrote Geronimo in its overture.

“Ang paggamit ng katutubong dalumat mula sa umiiral na tradisyong pampanitikan ng mga akdang piitan ay nagsisilbing praktika ng pakikibaka ng mga bilanggong politikal na manunulat sa kasaysayan. Mula sa ginawang pagsusuri sa kasaysayan, tradisyong bayan at wika ng paglikha ng posibilidad sa mga akdang piitan, pagninilayan sa papel kung nalilinang ang proyekto ng dekolonisasyon sa kasulukuyang kaayusang neokolonyal tungo sa paglikha ng tinatanaw na pambansang pagpapalaya,” Geronimo continued.

In conjunction with the celebration of Buwan ng Wikang Pambansa, the theme of the event was “Filipino at mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino”.

Read Geronimo’s essay in full here: Isang Dipang Langit: Ang Wika ng Posibilidad sa Pambansang Pagpapalaya bilang Dalumat sa mga Akdang Piitan

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter