Geronimo of SHS is named Essayist of the Year by Kagawaran ng Wikang Pambansa

UST Senior High School Filipino teacher Jonathan Geronimo, Ph.D., was hailed Essayist of the Year by the Komisyon ng Wikang Filipino (KWF) during Buwan ng Wikang Pambansa.


Geronimo’s work, “Isang Dipang Langit: Ang Wika ng Posibilidad sa Pambansang Pagpapalayà bílang Dalumat sa mga Akdang Piitan,” received the highest honors for this year. He was awarded a gold medal, a plaque of recognition, and PhP 30,000 cash prize.


The month-long celebration of the national language had for its theme, “Filipino at mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-Iisip ng mga Pilipino.”


Geronimo’s essay can be read through this link.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter