Bílang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2020 na may temang “Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika: Ang mga Katutubong Wika sa Maka-Filipinong Bayanihan Kontra Pandemya”, handog ng Departamento ng Filipino, sa ilalim ng UST Kolehiyo ng Edukasyon, ang serye ng mga libreng webinar na naglalayong makapag-ambag sa intelektuwalisasyon ng wikang pambansa sa paggamit dito sa pagtalakay ng mga usaping nauukol sa COVID-19. Mapapanood ang mga webinar sa opisyal na Facebook page ng Departamento, https://www.facebook.com/ustdepartamentongfilipino/.

Webinar 1
Pagsasaling Teknikal Bílang Tugon sa COVID-19: Ang Papel ng Pagsasalin sa Panahon ng Pandemya
Agosto 24, 2020, Lunes, 4:00 – 5:00 nh
Asst. Prof. Wennielyn F. Fajilan, PhD
Tagapangulo, UST Sentro sa Salin at Araling Salin
Link sa rehistrasyon: https://bit.ly/Pagsasaling_Teknikal

Webinar 2
Walang Iwanán: Pangangalaga sa mga Bulnerableng Sektor sa Gitna ng Pandemya
Agosto 26, 2020, Miyerkoles, 4:00 – 5:30 nh
Asst. Prof. Ma. Carinnes P. Alejandria, PhD
Social Health Studies Lead, UST Research Center for Social Sciences and Education
Dr. Joshua L. San Pedro
Co-convener, Coalition for People’s Right to Health
Link sa rehistrasyon: https://bit.ly/Pangangalaga_sa_Bulnerableng-Sektor

Ang Saysay ng Panitikan sa Pandemya
Agosto 28, 2020, Biyernes, 4:00 – 5:30 nh
Asst. Prof. Joselito D. Delos Reyes, PhD
Tagapag-ugnay, AB Creative Writing, UST Pakultad ng mga Sining at Panitik
G. Mark Anthony S. Angeles
Writer-in-Residence, International Writing Program 2013, University of Iowa
Link sa rehistrasyon: https://bit.ly/Saysay_ng_Panitikan

Makakatanggap ng e-sertipiko ang mga makikilahok sa mga webinar sa pamamagitan ng link na ibibigay sa dulo ng programa. Para sa karagdagang tanong, mag-e-mail sa fil.educ@ust.edu.ph o magmensahe sa opisyal na FB page ng Departamento.